Strandaelva er ei av få elvene med et bærekraftig laksebestand. Påvirkning av lakselus og rømt oppdrettslaks er svært lite. Elva tilbyr et variert fiske for både nybegynnere og erfarne fiskere. Både sluk, mark og flue er tillatt. Tilrettelagt med gapahuker og bålplasser ved noen av hølene. Kortsalg gjennom Strandaelveeigarlag.​

Informasjon og fisketips

Her skriver dere tips og informasjon som er relevant for fiskere

Bilder fra elva

Laks: 15 juni – 15 august
Sjøørret: fredet

Etter dispensasjon kan fisket forlenges til 31. august.

 1. Det er berre tillat å fiske med stangredskap.
 1. For slukfiske må berre brukast originalsluker.
 2. For sluk og markfiske SKAL ikkje lina vere tynnare enn 0,50.
 3. Det er ikkje tillat å bruke reke , reketakle og lignende redskap.
 4. Det er ikkje tillat å bruke reiskap med meir enn tilsaman 3 kroker. Ein trippelkrok (treblekrok) regnestykket som 3 kroker. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikkje vere større enn 12 mm (krok nr 2,0).
 5. For makkfiske må det ikkje brukast større krok enn 5,0.
 6. Søkke må vere minst 20 cm frå makk og sluk.
 7. Ingen kan fiske lenger enn ein 1/2 time på kvar stad om gongen, og ta omsyn til andre fiskarar og syne god fiskekultur.
 8. Det er forbudt å bruke krokredskap på ein slik måte at fisken sansynligvis vil krøkes.
 9. Når ein fiskar har fast fisk,har andre på tilrop, straks å gi plass.
 10. All krøket fisk kan beslaglegges til veldedige formål
 11. Dei som bryt desse reglane, skal visast bort frå elva for korta er eller lengre tid. Ellers gjeld lov av 6.mars 1964 for fiske i elva.
 12. VIDEO KAN BLI BENYTTA I KONTROLLEN.
 13. DET ER IKKJE TILLAT Å KJØPE MEIR ENN 1 STK KORT PR: MANN;PR ØKT;PR SONE.
 14. Catch and release er ikkje tillat 
 15. Bag limit: 2 laksefisk per kort
 16. Sjøørret er totalfredet

MERKNAD :  KORTET KAN IKKJE OVERDRAGAST TIL ANDRE.

Ole Jørgen Sve
Tel: 99 576 00
Epost: ojs@lakse-elver.no

Veksling av innhold

Nyheter fra Stranda