Kultivering / reetablering

Lakseelvene på Sunnmøre driver  klekkerier på Stranda og Sykkylven. Klekkeriet på Sykkylven produserer yngel for alle elver som er nevnt nedenfor, utenom Strandaaleva. Klekkeriene er en viktig del av vår reetableringstrategi. 

Det jobbes aktivt med kartlegging av laksestammer i våre elver og reetablering i de elvene som har tapt stammen sin

Lakseelvene på Sunnmøre har en klar strategi på klekking av rogn: all yngel settes ut i plommesekk stadium. Dette gjøres for at fisken skal få en mest naturlig oppvekst der svake individer "siles ut" mest mulig.

Det settes kun ut yngel i elver der bestanden er nært, eller helt, tapt. Det er også etablert en genbank for flere av elvene, slik at elvenes særegen laksestamme har en sikret fremtid.

I følgende elver jobber vi med re-etablering:

  • Ramstadalsela: 5 årig reetablingingsprosjekt
  • Vikeelva: 5 årig reetableringsprosjekt
  • Rikheimselva: tapt stamme, venter på godkjenning til reetablering
  • Huna: tapt stamme, venter på godkjenning til reetablering
  • Ikorneselva: venter statusrapport, tapt stamme
  • Storeelva, Nordal kommune: nær tapt stamme - forsøkes å ta stamfisk
  • Eidsdalselva, nær tapt - forsøkes å ta stamfisk
  • Vartdalselva: nær tapt - forsøkes å ta stamfisk