Overvåkning

Drivtelling

Yngeltelling

LPS har gjennom sitt arbeide skaffet 2 

Laksetellere

Midtsesongsevalueringer

biologiske undersøkelser

Tiltak